Opzeggen

Wilt u het lidmaatschap beëindigen? Dat kan op één van de volgende manieren:

Let op ! Opzegging moeten voor vóór 1 juli van het lopende seizoen binnen zijn. Opzeggingen die na deze datum binnenkomen zijn te laat. Het lidmaatschap kan dan niet worden beëindigd en het lidmaatschap wordt automatisch één seizoen verlengd. Tussentijds opzeggen is alleen mogelijk vóór 1 februari van een lopend seizoen. U betaalt dan 5 van de 10 termijnen contributie. Als u na 1 februari opzegt, worden ook de 5 termijnen van het 2de halfjaar bij u in rekening gebracht!
Zie hiervoor ook de contributie voorwaarden.

Per E-mail:
Stuur een e-mail naar de ledenadministratie:
ledenadministratie@kwiekwormer.nl t.a.v. Leonie Treffers
Vermeldt in uw mail graag al uw gegevens, zoals naam, adres, geboortedatum, lesgroep en per wanneer u uw lidmaatschap wilt beëindigen.

Per onderstaand formulier:

Voorwaarden hiervoor staan aan het begin van deze pagina.
Wij willen graag weten wat de reden van opzegging is. Dit nemen wij mee om de kwaliteit van de lessen te blijven verbeteren.