Hieronder staat het contributie overzicht van het lopende seizoen. Onder dit overzicht staat tevens extra informatie over de contributie betalingen.

Het rekeningnummer van G.V. Kwiek Wormer is:
IBAN NL64 INGB 0003 8818 75
Ten name van: Gymnastiek Vereniging Kwiek Wormer

Contributie Seizoen 2019/2020
Jeugd Jaarbedrag Afschrijving per termijn (10x)
Recreatieturnen
Lesduur: 1 uur
# Lesweken: 32
€ 155,- € 15,50
Freerunning
Lesduur: 1 uur
# Lesweken: 38
2e training speciaal tarief,
mail voor meer info.
€ 210,- € 21,00
Recreatie acrogym
Lesduur: 1,5 uur
# Lesweken: 38
€ 190,- € 19,00
Selectie acrogym E-niveau
Lesduur: 2-3 uur
# Lesweken: 38
1e training € 220,- € 22,00
Selectie acrogym E-niveau
Lesduur: 2-3 uur
# Lesweken: 38
2e training € 200,- € 20,00
Selectie acrogym C/D-niveau
Lesduur: 2-3 uur
# Lesweken: 38
1e training € 220,- € 22,00
Selectie acrogym C/D-niveau
Lesduur: 2-3 uur
# Lesweken: 38
2e training € 215,- € 21,50
Selectie turnen meisjes
Lesduur: 2 uur
# Lesweken: 38
1e training € 225,- € 22,50
Selectie turnen meisjes
Lesduur: 2 uur
# Lesweken: 38
2e training € 200,- € 20,00

Bondscontributie
In de jaarcontributie zit altijd de bondscontributie die wij moeten afdragen aan de KNGU. Deze bedraagt vanaf 2017: € 22,- voor kinderen tot 16 jaar en € 27,- voor iedereen van 16 jaar en ouder.

Betalen in termijnen
De jaarcontributie wordt in 10 termijnen afgeschreven in de periode van augustus/september t/m juni/juli
van een lopend seizoen. Het kan dus zijn dat uw kind de laatste les heeft in mei en dat er toch nog 1 of 2 termijnen van de contributie worden afgeschreven. Dat komt omdat de contributie geen maandbedrag is wat u betaald, maar een bedrag per termijn. De jaarcontributie gedeeld door 10 dus!
Veel mensen vinden n.l. het prettiger om 1/10de deel van de jaarcontributie per keer te betalen, dan begin van het seizoen het hele bedrag in 1x! Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om de jaarcontributie in 1x aan ons te betalen! Dat levert u een korting op van 10% over de jaarcontributie. (excl.bondscontributie).

(Tussentijds) Opzeggen van het lidmaatschap
Tussentijds opzeggen met contributiestop is mogelijk als u vóór 1 februari van een lopend seizoen. De normale opzegdatum is aan het einde van het seizoen en wel vóór 1 juli van een lopend seizoen. Dit opzeggen moet schriftelijk of per mail gebeuren. Als u opzegt vóór 1 februari bent u 5 termijnen contributie verschuldigd, en daarna stopt de contributie incasso.
Als u opzegt tussen 1 februari  en 1 juli dan bent u ook de resterende 5 termijnen contributie verschuldigd, en stopt uw lidmaatschap aan het einde van het lopende seizoen. Het nieuwe seizoen bent u dan geen lid meer! Het is dus slim om als u b.v. in maart opzegt, toch de lessen te blijven volgen tot het einde van het seizoen, omdat u toch de termijnen voor de lessen moet blijven betalen tot u ze alle 10 voldaan heeft !!
Ontvangen wij uw opzegging na 1 juli in een lopend seizoen, dan bent u te laat. Uw lidmaatschap wordt dan automatisch met 1 seizoen verlengd. Ook volgens de “Wet van Dam” is dit toegestaan. Verenigingen vallen namelijk niet onder deze Wet, maar onder het Verenigingsrecht.  Automatische verlenging van een lidmaatschap bij een sportvereniging, zoals die van ons, is hierbij dus gewoon toegestaan. Opzeggen kan gemakkelijk via deze website.

*Bij selectieturnen en selectie acrogym is deelname aan 2 lesdagen verplicht.

G.V. Kwiek Wormer heeft een overeenkomst met het Jeugd Sportfonds Zaanstreek. Via uw intermediair kunt u hier meer informatie over verkrijgen! Wij staan ook in de webshop van Meedoen Zaanstad!