Natuurlijk vinden wij het leuk als je je bij ons wilt inschrijven! Alvast van harte welkom!
Dit kan via onderstaand digitaal formulier of anders via een papieren exemplaar. Deze zijn verkrijgbaar bij de les.

Contributie en Betalingsvoorwaarden

Door het plaatsen van uw naam bij Digitale Handtekening, ondertekend u dit formulier. Hiermee verklaart u dat u akkoord gaat met de voorwaarden. Ons CONTRIBUTIE seizoen loopt van 1 september t/m 30 juni. Afschrijven van de jaar contributie gaat in 10 termijnen. Contributie bedragen staan vermeld op de website. Met uw Digitale Handtekening verleent u een machtiging tot een maandelijkse automatische incasso van deze contributiebedragen en voor eventuele betalingen van wedstrijdgelden t.g.v. G.V. Kwiek ING rekening IBAN NL64 INGB 0003 8818 75. Bent u het niet eens met de afschrijving, dan kunt u contact opnemen met uw bank om het bedrag te laten terugboeken. Opzegging van het lidmaatschap dient 1 maand voor het einde van het seizoen te gebeuren bij de ledenadministratie. Mail hiervoor naar ledenadministratie@kwiekwormer.nl of vul het digitale formulier in op deze website. Als u tussentijds wilt opzeggen dan kan dit alleen vóór 1 februari van een lopend seizoen. Als u na 1 februari opzegt worden de termijnen van het 2de halfjaar ook bij u in rekening gebracht.