Juryleden gezocht voor turnen en acrogym!

Wij zijn op zoek naar geïnteresseerden (leden v.a. 16 jaar of ouders van jeugdleden) die een jurycursus  willen volgen.  Vindt u het ook zo leuk dat uw kind aan wedstrijden mee kan doen?  Dat kan alleen met voldoende juryleden!!!!!!!  Stuur een e-mail voor meer informatie naar info@kwiekwormer.nl. Kijk hier voor alle opleidingen van het aankomend seizoen!!!  Voor het jureren krijgt u een finaciële vergoeding per wedstrijdronde of kunt u uw  kind gratis laten deelnemen aan een lesgroep.

Bestuursleden/Coördinatoren gezocht!

Zonder een bestuur kan geen enkele vereniging functioneren. Wij hopen dat er onder de (ouders van de) leden vrijwilligers zijn die Kwiek een warm hart toedragen en zich aanmelden om het  bestuur van de vereniging te komen versterken. Met het Kwiekbestuur hebben we ongeveer 4 vergaderingen per jaar, dus dat valt best mee. Het meeste contact hebben de bestuursleden onderling namelijk per mail of telefoon. We zoeken nog een aantal nieuwe bestuursleden en gewone leden in het bestuur en ook nog coördinatoren. Coördinatoren zijn een soort contactpersonen tussen de groep en het bestuur, een aanspreekpunt dus. Zij geven aan als er zaken in een groep spelen, waar het bestuur van op de hoogte moet zijn. Best belangrijk dus!  Wilt u coördinator worden van uw lesgroep of de lesgroep van uw kind en we hebben een vacature, neemt u dan even contact op met één van de bestuursleden of mail naar info@kwiekwormer.nl. Wij horen graag van u!

Lesgeven of leren lesgeven bij G.V. Kwiek?

Wil je les geven bij Kwiek of als stagiair meedraaien met een groep. Mail ons dan op info@kwiekwormer.nl. Wij zijn een geregisteerd stage adres!

Voor alle vrijwilligers, bestuurders, trainers, stagiairs en begeleiders wordt door de vereniging een V.O.G. verklaring gevraagd. Kosten hiervan(indien van toepassing) worden door de vereniging betaald. Referenties kunnen worden opgevraagd en alle bovengenoemde functies vallen onder het huishoudelijk  reglement en onder de gedragsregels van G.V. Kwiek Wormer